Papers & publications

Page

SELECTED PRESENTATIONS

“New Women’s Work, Women’s New Terrorisms: The Material Practices of Female Terrorists during the First Wave of Modern Terrorism”, at: Conference Women in the World of Violence: Wars, Revolutions, Terrorism and Extremism, Stockholm, 3 April 2009.

“Securitizing Revolutionary Violence”, at: CAST Inspirational WorkshopTerror of People, Terror of States: Perspectives on Security, Violence & Revolution, Copenhagen, 25 March 2009.

“Det resonabla våldet: Framtidstro, teknik och vetenskap i den terroristiska revolutionen”, at: Conference 80-tal: Kulturhistoria i ett nytt samhälle : Kulturhistoria, samhällsdebatt och civilisationskritik i 1880-talets Sverige, Lund, 28 February 2009. 

The Forms of Terror“, at: CAST opening conference, Oct 21 2008. 

Bullets, Bombs, & Broadsheets: The Materialist Origins of Modern Terrorism Brown Bag Lecture, Chemical Heritage Foundation, Philadelphia, Sept 16 2008.

Session “The New Effects of New Materialisms” & Panel “The Historianimation of Contemporary Technomedicoscience (NewGoogleWorldStudiesTube, 2017) “Teknik- och Vetenskapshistoriska dagar, Stockholm, April 8-10 2008.

“How we Learned to Live With the Bombs”, at: Society for the History of Technology (SHOT) 50th Anniversary NSF Workshop, Washington D.C., 18 October 2007. 

“From Fritz to Osama: The History of Chemical and Biological Weapons (CBW) Terror”,at: BiOSA Evening on Bioterror, Copenhagen, 7 December2006.

“The Tools of Terror: Towards a History of Technology of Terrorism from the Guillotine to the Camcorder”at: 2006 Annual Meeting for the Society of the History of Technology (SHOT), Las Vegas, Nevada, 13 October 2006.

“Om att gå emot strömmen: Motståndskraft mot utvecklingskraft under den tredje industriella revolutionen”, at: 2006 Dansk Teknologihistorisk Selskabs Årsmøde: Stora Teknologiska Systemer, Copenhagen, 8 September 2006.

“The Contradictions of ’Corporate Luddism’: Resistance to Radical Technological Innovation during the Third Industrial Revolution”, at:33rd International Committee for the History of Technology (ICOHTEC) Symposium: Transforming Economies and Civilizations : The Role of Technology, Leicester, 19 August 2006.   [Not yet in pdf]

 

BOOKS

Mats Fridlund, Den gemensamma utvecklingen: Staten, storföretaget och samarbetet kring den svenska elkrafttekniken, [The Mutual Development: The State, Big Industry and the Collaboration on Swedish Electric Power Technology] English Summary( (Stockholm & Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1999), 264 pp. Errata Boel Berner, Essärecension: Mats Fridlund, Den gemensamma utvecklingenPolhem: Tidskrift för teknikhistoria 17 (1999):1, 87-98.       

Mats Fridlund & Ulf Sandström, eds., Universitetets värden: Bidrag till den forskningspolitiska debatten [University values: Contributions to the science policy debate](Stockholm: SNS Förlag, 2000), 165 pp.
 

 

PUBLICATIONS IN ENGLISH (selected)

”Affording Terrorism: Idealists and materialities in teh emergence of modern terrorism, in: Terrorism and Affordance, Max Taylor &  P.M. Currie, eds., New Directions in Terrorism Studies (New York: Continuum, 2012), 73-92. [pdf]

”Buckets, Bollards and Bombs: Towards Subject Histories of Technologies and TerrorsHistory and Technology: An International Journal, 27 (2011):4, 389–414. [pdf]

Electronic articles on: The Ericsson Files: 125 Years of Ericsson History on one DVD (Stockholm: Telefon AB LM Ericsson & Center for Business History in Stockholm, 2001). Republished as Online articles on The Ericsson Files(Centrum för Näringslivshistoria/Center for Business History in Stockholm, 2005- ) &  The History of Ericsson (Center for Business History in Stockholm & Telefonaktoebolaget LM Ericsson AB, 2008- ):

(with Claes-Fredrik Helgesson)

”Switching Relations and Trajectories: The Development Procurement of the Swedish AXE Switching Technology”, in: Charles Edquist, Leif Hommen & Lena Tsipouri, eds., Public Technology Procurement and Innovation, Economics of Science, Technology and Innovation v. 16 (Norwell, Mass.: Kluwer Academic Publishers, 1999), 143–165. [pdf]

”Procuring Products and Power: Developing International Competitiveness in Swedish Electrotechnology and Electric Power”, in: Charles Edquist, Leif Hommen & Lena Tsipouri, eds., Public Technology Procurement and Innovation, Economics of Science, Technology and Innovation v. 16 (Norwell, Mass.: Kluwer Academic Publishers, 1999), 99–120. [pdf]

(with Serge Paquier), ”The Making of Small Industrial Giants: The Growth of the Swedish ASEA and the Swiss BBC through Crises and Challenges Prior to 1914”, in: Timo Myllyntaus, ed., Economic Crises and Restructuring in History: Experiences of Small Countries (St. Katharinen: Scripta Mercaturae Verlag, 1998), 237–264. [pdf]

”Shaping the Tools of Competitive Power: Government Technology Procurement in the Making of the HVDC Technology”,  Research Report to the European Commission (DG XII) in the Targeted Socio-Economic Research (TSER) program under the Fourth Framework Program, Tema–T Working Paper 192(Linköping: Linköping University, 1998), 47 pp. (Also published on CD-ROM andonline) [pdf]

”Switching Relations: The Government Development Procurement of a Swedish Computerized Electronic Telephone Switching Technology”, Research Report to the European Commission (DG XII) in the Targeted Socio-Economic Research (TSER) program under the Fourth Framework Program, Tema–T Working Paper 191 (Linköping: Linköping University, 1998), 58 pp. (Also published on CD-ROM and online) [pdf]

(with Helmut Maier), ”The Second Battle of the Currents: A Comparative Study of Engineering Nationalism in German and Swedish Electric Power, 1921-1961”Working Papers from the Department of History of Science and Technology 96/2 (Stockholm: Royal Institute of Technology (KTH), 1996), 19 pp.[pdf]

”The ’Development Pair’ as a Link between System Growth and Industrial Innovation: Cooperation between the Swedish State Power Board and the ASEA Company”Working Papers from the Department of History of Science and Technology 93/9 (Stockholm: Royal Institute of Technology (KTH), 1993), 21 pp.[pdf]

”International Acclaim and Swedish Obscurity: The Fall and Rise of David Enskog”, in: Svante Lindqvist, ed., Center on the Periphery: Historical Aspects of 20th-Century Swedish Physics (Canton, Mass.: Science History Publications, 1993), 238-268. [pdf]

”The Teaching of History of Technology in Japan: A Survey in 1990”Working Papers from the Department of History of Science and Technology 93/7(Stockholm: Royal Institute of Technology (KTH), 1993), 45 pp. [pdf]

”Preserved Objects in the History of Plasma Physics in Sweden”, Uppsala Newsletter: History of Science (1990):13, 3-4.  (Reprinted in Artifactory: Technology Museums Special Interest Group Newsletter 12 (1990):2, 4-5.) [pdf]

SELECTED SWEDISH ARTICLES & BOOK CHAPTERS

(with Claes-Fredrik Helgesson”Om att hålla sig till saken: Den industriella artefakten som interaktivt lokus”, [About sticking with the thing: The industrial artifact as interactive locus], in: Sven Widmalm, ed., Artefakter: Industrin, vetenskapen och de tekniska nätverken (Hedemora: Gidlunds, 2004), 289-314. [pdf]

(with Ulf Sandström”Förord”, [Preface] in: Mats Fridlund & Ulf Sandström, eds., Universitetets värden: Bidrag till den forskningspolitiska debatten [The Values of the University: Contributions to the Science Policy Debate] (Stockholm: SNS Förlag, 2000), 7–11.[pdf]  

”Schumpeters tvillingar: Utvecklingsblock och sociotekniska system i studiet av industriell förändring” [Schumpeter’s twins: Development blocks and sociotechnical systems in  the study of industrial change]Polhem: Tidskrift för teknikhistoria 16 (1998), 27–47. [pdf]

”Är det här också teknik? Några bidrag till teknikens mentalitetshistoria” [Is this also technology? Some contributions to the history of mentality of technology], in: Marika Hedin & Ulf Larsson, eds., Teknikens landskap: En teknikhistorisk antologi tillägnad Svante Lindqvist (Stockholm: Atlantis, 1998), 23–40. [pdf]

”De nationalistiska systemen: Konstruktion av teknik och svenskhet kring sekelskiftet 1900” [The nationalistic systems: Construction of technology and Swedishness around the turn of the century 1900], in: Pär Blomkvist & Arne Kaijser, eds., Den konstruerade världen: Tekniska system i historiskt perspektiv (Stockholm & Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1998), 77–103. [pdf]

”Nationsbyggandets verktyg: Teknisk förändring i nationalismens teori och praktik” [The tools of nation-building: Technological change in the theory and practice of nationalisms], in: Bo Lindberg, ed., Nationalism: En kursredovisning från Avdelningen för idéhistoria vid Stockholms universitet, Idéhistoriska uppsatser 31 (Stockholm: Stockholm University, 1997), 82-94. [Not yet in pdf]

”Teknikens konstruktion av nationen: Svensk nationalism och industrialisering kring sekelskiftet 1900” [The technology’s construction of the nation: Swedish nationalism and industrialization at turn of the century 1900], in: Brita Brenna & Karen Marie Fjeldstad, eds., Kollektive identiteter, ting og betydninger, TMV skriftserie Nr. 24/1997 (Oslo: Pensumtjeneste, 1997), 123-142. [pdf]

”’En specifikt svensk virtuoskonst’: Empiriska och teoretiska perspektiv på utvecklingsparet Asea-Vattenfalls historia” [’A specifically Swedish act of virtuosity’: Empirical and theoretical perspectives on the history of the development pair of Asea and the Royal Board of Waterfalls]Polhem: Tidskrift för teknikhistoria 12 (1994), 106-131. [Not yet in pdf]

”Historiska föremål på KTH från plasmafysikens tidiga utveckling, 1940 – ca 1970” [Historical Artifacts at the Royal Institute of Technology from the Early Era of Plasma Physics, 1940-ca.1970]Rapport i forskningsprojektet Fysikerna och deras verktyg (Stockholm: Royal Institute of Technology (KTH), 1989), 69 pp. [Not yet in pdf]

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s