Swedish publications

Page

SELECTED SWEDISH ARTICLES & BOOK CHAPTERS

“Motståndets materialitet: oppositionella ting, tekniker och kroppar under Finlands ofärdsår”, in: Nina Wormbs, & Thomas Kaiserfeld, eds. Med varm hand: Texter tillägnade Arne Kaijser (Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2015), 53-84.

“Det nya gränsöverskridande våldet: Terroristen och den tidiga globaliseringen”, in: Birgitta Svensson & Anna Wallette, eds., Individer i rörelse: Kulturhistoria i 1880-talets Sverige (Göteborg: Makadam, 2012), 194-230.

(with Gustaf Nelhans) “Terrorens ingeniørkunst: Teknik og videnskab efter 11. september”, in: Malene Fenger-Grøndahl, ed., 11. september: Verdens tilstand ti år efter (Aarhus & Köpenhamn: Aarhus Universitetsforlag, 2011), 263-279. (In Danish)

(with Gustaf Nelhans) “Naturvetare i kriget mot terrorismen, Tvärsnitt: Tidskrift för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 33 (2011):3-4, 80-84.

(with Claes-Fredrik Helgesson) “Om att hålla sig till saken: Den industriella artefakten som interaktivt lokus”, [About sticking with the thing: The industrial artifact as interactive locus], in: Sven Widmalm, ed., Artefakter: Industrin, vetenskapen och de tekniska nätverken (Hedemora: Gidlunds, 2004), 289-314.

“Innovatörernas reträtt, [Retreat of the Innovators] in: Per Högselius & Arne Kaijser, När folkhemselen blev internationell: Elavregleringen i historiskt perspektiv [When the Folkhome electric power became international: The deregulation of electric power in historical perspective] (Stockholm: SNS Förlag, 2007), 260-289, 328-329.

“Helvetesmaskinerna: Terrorismens teknologi från giljotinen till videokameran”, [The infernal machines: The technology of terrorism from the guillotine to the camcorder], in: Terror‑ismer, Per Vingaard Klüver, Helle Møller, Espen Kirkegaard Espensen, & Anne Sørensen, eds., Den jyske Historiker (2007):115, 127-151.

(with Ulf Sandström) ”Förord”, [Preface] in: Mats Fridlund & Ulf Sandström, eds., Universitetets värden: Bidrag till den forskningspolitiska debatten [The Values of the University: Contributions to the Science Policy Debate] (Stockholm: SNS Förlag, 2000), 7–11.

“Schumpeters tvillingar: Utvecklingsblock och sociotekniska system i studiet av industriell förändring” [Schumpeter’s twins: Development blocks and sociotechnical systems in  the study of industrial change]Polhem: Tidskrift för teknikhistoria 16 (1998), 27–47.

“Är det här också teknik? Några bidrag till teknikens mentalitetshistoria” [Is this also technology? Some contributions to the history of mentality of technology], in: Marika Hedin & Ulf Larsson, eds., Teknikens landskap: En teknikhistorisk antologi tillägnad Svante Lindqvist (Stockholm: Atlantis, 1998), 23–40.

“De nationalistiska systemen: Konstruktion av teknik och svenskhet kring sekelskiftet 1900” [The nationalistic systems: Construction of technology and Swedishness around the turn of the century 1900], in: Pär Blomkvist & Arne Kaijser, eds., Den konstruerade världen: Tekniska system i historiskt perspektiv (Stockholm & Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1998), 77–103.

“Nationsbyggandets verktyg: Teknisk förändring i nationalismens teori och praktik” [The tools of nation-building: Technological change in the theory and practice of nationalisms], in: Bo Lindberg, ed., Nationalism: En kursredovisning från Avdelningen för idéhistoria vid Stockholms universitet, Idéhistoriska uppsatser 31 (Stockholm: Stockholm University, 1997), 82-94. [Not yet in pdf]

”Teknikens konstruktion av nationen: Svensk nationalism och industrialisering kring sekelskiftet 1900” [The technology’s construction of the nation: Swedish nationalism and industrialization at turn of the century 1900], in: Brita Brenna & Karen Marie Fjeldstad, eds., Kollektive identiteter, ting og betydninger, TMV skriftserie Nr. 24/1997 (Oslo: Pensumtjeneste, 1997), 123-142. [pdf]

”’En specifikt svensk virtuoskonst’: Empiriska och teoretiska perspektiv på utvecklingsparet Asea-Vattenfalls historia” [’A specifically Swedish act of virtuosity’: Empirical and theoretical perspectives on the history of the development pair of Asea and the Royal Board of Waterfalls]Polhem: Tidskrift för teknikhistoria 12 (1994), 106-131.

”Historiska föremål på KTH från plasmafysikens tidiga utveckling, 1940 – ca 1970” [Historical Artifacts at the Royal Institute of Technology from the Early Era of Plasma Physics, 1940-ca.1970]Rapport i forskningsprojektet Fysikerna och deras verktyg (Stockholm: Royal Institute of Technology (KTH), 1989), 69 pp.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s